Οι Ενεργειακές Κλάσεις Αλλάζουν!

Οι ενεργειακές κλάσεις των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων αλλάζουν από την 1η Μαρτίου 2021. Για ένα χρονικό διάστημα μέχρι την 1η Μαρτίου 2021, οι καταναλωτές ενδεχομένως να βλέπουν τις ΠΑΛΙΕΣ και τις ΚΑΝΟΥΡΙΕΣ κάρτες ενεργειακής κλάσης μαζί στα προϊόντα τους.

Γιατί η αλλαγή;

Η ενεργειακή κλάση των ηλεκτρικών συσκευών έχει βελτιωθεί κατά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα τα περισσότερα προϊόντα να βρίσκονται στις ανώτατες βαθμίδες της κλίμακας. Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την αλλαγή της κλίμακας με βαθμολόγηση από το Α στο G. Αυτό σημαίνει ότι προϊόντα με βαθμολόγηση Α, θα βρίσκονται σε κατώτερες βαθμίδες της καινούριας κλίμακας.

Οι καινούριες κάρτες ενεργειακής κλάσης

Οι καινούριες κάρτες ενεργειακής κλάσης θα είναι μερικώς διαφορετικές για κάθε κατηγορία προϊόντων. Εκτός της ενεργειακής κλάσης, οι κάρτες φέρουν τα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος. Επίσης, θα φέρουν ένα barcode το οποίο ο καταναλωτής θα μπορεί να σαρώσει μέσω τηλεφώνου για περισσότερες πληροφορίες από τη σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι σημαίνει για τους καταναλωτές

Η αλλαγή των ενεργειακών κλάσεων σημαίνει ότι τα ήδη υφιστάμενα προϊόντα θα βρίσκονται σε κατώτερες βαθμίδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κατανάλωση επηρεάζεται. Η συσκευή σας θα καταναλώνει το ίδιο, απλά θα βρίσκεται πιο κάτω στην κλίμακα.

Το μέλλον των ενεργειακών αποδόσεων

Ο κύριος λόγος που έγινε η αλλαγή είναι για να υπάρξει χώρος για καινούριες, βελτιωμένες ενεργειακές αποδόσεις από καινούρια προϊόντα.

Επεξήγηση των καινούριων καρτών

Πλυντήρια Πιάτων

Η καινούρια κάρτα ενεργειακής απόδοσης για πλυντήρια πιάτων.
Η καινούρια κάρτα ενεργειακής απόδοσης για πλυντήρια πιάτων.
 1. Barcode
 2. Η κλίμακα ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Δείχνει που βρίσκεται το προϊόν στη σκάλα Α-G για εύκολη σύγκριση και επιλογή προϊόντων.
 3. Ο μέσος όρος κατανάλωσης σε κιλοβατώρες ανά 100 κύκλους του οικονομικού προγράμματος (Eco). Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους χρήσης της συσκευής.
 4. Χωρητικότητα του πλυντηρίου πιάτων σε σερβίτσια.
 5. Λίτρα νερού που χρησιμοποιούνται στο οικονομικό πρόγραμμα.
 6. Ο χρόνος πλύσης του οικονομικού προγράμματος.
 7. Τα επίπεδα ήχου της συσκευής σε ντεσιμπέλ και η βαθμίδα κλίμακας ήχου Α-D.

Πλυντήρια Ρούχων / Στεγνωτήρια / Πλυντήρια-στεγνωτήρια

Η καινούρια κάρτα ενεργειακής απόδοσης για Πλυντήρια Ρούχων / Στεγνωτήρια / Πλυντήρια-στεγνωτήρια.
Η καινούρια κάρτα ενεργειακής απόδοσης για Πλυντήρια Ρούχων / Στεγνωτήρια / Πλυντήρια-στεγνωτήρια.
 1. Barcode
 2. Η κλίμακα ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Δείχνει που βρίσκεται το προϊόν στη σκάλα Α-G για εύκολη σύγκριση και επιλογή προϊόντων.
 3. Ο μέσος όρος κατανάλωσης σε κιλοβατώρες ανά 100 κύκλους σε συνδυασμό προγραμμάτων. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους χρήσης της συσκευής.
 4. Χωρητικότητα της συσκευής σε κιλά.
 5. Ο μέσος όρος χρόνου πλύσης στους 40 και 60 βαθμούς.
 6. Μέσος όρος λίτρων νερού που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό προγραμμάτων.
 7. Αποτελεσματικότητα προγράμματος στύψης. Όσο πιο κοντά βρίσεται στο Α, τόσο πιο στυμμένα (στεγνά) θα είναι τα ρούχα στο τέλος του προγράμματος.
 8. Τα επίπεδα ήχου της συσκευής σε ντεσιμπέλ και η βαθμίδα κλίμακας ήχου Α-D. Η κατηγοριοποίηση πηγάζει από το συνδυασμό πλύσης και στυψίματος.

Ψυγεία / Καταψύκτες / Συντηρητές Κρασιού

Η καινούρια κάρτα ενεργειακής απόδοσης για Ψυγεία, Καταψύξεις και Συντηρητές Κρασιού.
Η καινούρια κάρτα ενεργειακής απόδοσης για Ψυγεία, Καταψύξεις και Συντηρητές Κρασιού.
 1. Barcode
 2. Η κλίμακα ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Δείχνει που βρίσκεται το προϊόν στη σκάλα Α-G για εύκολη σύγκριση και επιλογή προϊόντων.
 3. Ο μέσος όρος κατανάλωσης σε κιλοβατώρες ανά έτος. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους χρήσης της συσκευής.
 4. Η χωρητικότητα της κατάψυξης μετρημένη σε Λίτρα (L)
 5. Η χωρητικότητα της συντήρησης μετρημένη σε Λίτρα (L)
 6. Τα επίπεδα ήχου της συσκευής σε ντεσιμπέλ και η βαθμίδα κλίμακας ήχου Α-D.